Termeni si conditii

Termeni si Conditii de Utilizare (v1.2)

Prezentul document reprezinta Termenii si Conditiile de Utilizare, denumit in continuare TCU sau CONTRACT, este contractul de furnizare servicii incheiat intre dumneavoastra (numit in continuare CLIENT sau BENEFICIAR), si S.C. EVERHOST S.R.L. (numit in continuare EVERHOST sau FURNIZOR), in calitate de furnizor de servicii, cu sediul in Iasi, Str. Petru Caraman Nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Codul Unic de Inregistrare 25346264, reprezentata legal de Gheorghiu Cristian, in calitate de Director. Folosirea serviciilor oferite de catre EVERHOST constituie subiectul prezentului contract.

1. Definitii
1.1 Cont: Nume alocat catre CLIENT pentru facilitarea accesului catre serviciile EVERHOST.
1.2 Trafic: Cantitatea de informatie transferata printr-o conexiune, intr-o perioada de timp determinata.
2. Termeni Generali
2.1 Acesti termeni se aplica tuturor serviciilor oferite de catre EVERHOST catre CLIENT. Acesti termeni sunt valabili pentru orice servicii sau bunuri oferite CLIENTULUI, chiar daca acestea nu sunt specificate in detaliu.
2.2 Comandand orice tip de servicii oferite de catre EVERHOST, CLIENTUL accepta si este de acord cu termenii si conditiile prezentate in acest contract. Acest lucru este de asemenea valabil si pentru comenzi ulterioare, comenzi realizate prin intermediul: posta electronica, fax, telefon, sau orice alta cale pusa la dispozitie de catre EVERHOST. In acest fel nu este necesara o confirmare scrisa, in vederea acceptarii conditiilor.
2.3 Modificarea conditiilor expuse in acest act in favoarea unui CLIENT, este posibila doar prin acordul scris al EVERHOST.
2.4 Ofertele EVERHOST nu constituie obligatie. Doar dupa semnarea unei acceptante de catre EVERHOST, se poate stabili o obligatie. O factura EVERHOST semnata este egala cu acceptanta scrisa. EVERHOST isi rezerva dreptul de a selecta clientii, fara obligativitatea de a dezvalui motivul.
2.5 Tranzactiile se vor efectua in functie de cursul valutar BNR din data facturarii. Toate preturile existente in ofertele EVERHOST sunt exprimate in Euro si includ TVA.
2.6 O parte din serviciile furnizate de catre EVERHOST sunt administrate de catre terte parti. EVERHOST nu isi asuma nici o responsabilitate privind aceste servicii.
2.7 Acceptand aceste conditii, CLIENTUL imputerniceste EVERHOST sa stocheze si sa foloseasca datele personale ale CLIENTULUI in scopuri administrative si operationale. Baza de date in care sunt stocate datele personale ale CLIENTILOR este accesibila doar de catre EVERHOST. EVERHOST nu poate transfera dreptul de a accesa aceasta baza de date, decat daca exista obligativitate legala sau prin ordin judecatoresc. CLIENTUL are obligatia de a anunta EVERHOST, in cel mai scurt timp posibil, in cazul unor modificari ale datelor personale.
2.8 CLIENTUL va comunica catre EVERHOST orice schimbare a datelor de contact, prin email sau fax. EVERHOST va comunica numai cu acele persoane delegate de catre CLIENT ca fiind reprezentanti ai CLIENTULUI. CLIENTUL se va asigura ca aceste persoane sunt disponibile prin telefon sau email.
2.9 Doar partenerii legali ai EVERHOST sunt autorizati sa incheie intelegeri sau contracte in numele EVERHOST.
3. Livrare
3.1 Livrare inseamna punerea la dispozitia CLIENTULUI, de catre EVERHOST, a tuturor informatiilor si resurselor necesare pentru folosirea serviciilor contractate de catre CLIENT.
3.2 Termenul necesar livrarii poate fi doar estimat. Depasirea acestui termen nu aduce dupa sine plata unor daune catre CLIENT, si nu presupune incetarea contractului.
3.3 Daca, indiferent de circumstante, EVERHOST nu poate onora partial sau total prezentul contract, EVERHOST isi rezerva dreptul de a anula, partial sau total, comanda CLIENTULUI. EVERHOST va notifica CLIENTUL in acest caz.
3.4 Reclamatiile referitoare la respectarea contractului, functionarea sistemului, performanta serverelor, trebuie sa fie trimise in scris, catre EVERHOST. Aceste reclamatii sunt verificate si se iau masuri pentru rezolvarea lor.
3.5 CLIENTUL trebuie sa permita EVERHOST sa desfasoare investigatiile necesare rezolvarii problemelor aparute. In caz contrar singurul responsabil pentru neremedierea acestora este CLIENTUL.
3.6 Reclamatiile nu au nici un efect asupra obligatiilor de plata ale CLIENTULUI.
3.7 CLIENTUL intra in posesia bunurilor si/sau serviciilor numai dupa plata facturii aferente acestora.
4. Plati
4.1 Toate platile trebuie realizate in avans, in caz contrar trebuie incheiata o intelegere scrisa intre parti privitor la o modalitate de plata distincta.
4.2 In cazul in care plata se face mai tarziu de 14 zile de la primirea facturii, CLIENTUL va trebui sa plateasca o taxa suplimentara de 2% din totalul facturii. Taxa se va percepe pentru fiecare luna de intarziere a platii.
4.3 In cazul platii tarzii a serviciilor furnizate, EVERHOST isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula furnizarea serviciilor catre CLIENT, fara notificarea acestuia, pana cand toate facturile neplatite sunt achitate.
4.4 EVERHOST este autorizat sa schimbe tarifele serviciilor. Aceste schimbari vor fi anuntate catre CLIENT cu cel putin 1 luna in avans prin modalitatile de contact furnizate de catre CLIENT. In cazul in care CLIENTUL nu este de acord cu schimbarea tarifelor anuntate de catre EVERHOST, acesta are dreptul de a rezilia contractul, incepand cu data intrarii in vigoare a noilor tarife.
5. Gazduirea Serverelor
5.1 EVERHOST gazduieste servere pe care le administreaza, sau le inchiriaza CLIENTILOR. CLIENTUL poate inchiria serverul si resursele alocate acestuia, precum si Suportul Tehnic necesar operarii serverului.
5.2 In cazul in care nu se opteaza pentru incheierea unui acord de Suport Tehnic pentru servere, CLIENTUL este singurul raspunzator pentru functionarea serverului inchiriat.
5.3 EVERHOST nu este responsabil pentru serverul inchiriat de catre CLIENT. Acesta include urmatoarele: partile hardware, partile software, datele stocate pe server, aplicatiile ce ruleaza pe acesta.
6. Folosire
6.1 EVERHOST detine acces internet prin intermediul unor furnizori de acces internet. Site-urile Web sunt gazduite pe servere proprietatea EVERHOST sau inchiriate de la terte parti. Serverele EVERHOST sunt amplasate in locatii inchiriate de catre acesta.
6.2 CLIENTUL nu este autorizat sa predea detaliile contului EVERHOST, spre folosinta, unei terte parti. CLIENTUL nu este autorizat sa transfere obligatiile prezentului contract unei terte parti.
6.3 Echipa tehnica EVERHOST nu va intercepta si nu va monitoriza datele stocate in contul CLIENTULUI, decat in cazul in care exista suspiciuni de folosire abuziva, incorecta, sau in scopuri ilegale, ale resurselor puse la dispozitie de catre EVERHOST, catre CLIENT.
6.4 CLIENTUL are dreptul de a folosi serviciile furnizate de catre EVERHOST doar in scopuri legale. Folosirea de catre CLIENT, in scopuri ilegale, a resurselor puse la dispozitie de catre EVERHOST, atrage dupa sine anularea imediata a contului si serviciilor furnizate catre CLIENT. Utilizarea in scopuri ilegale presupune, dar nu se limiteaza la: materiale copiate si publicate fara permisiunea autorului, materiale cu caracter obscen, materiale pentru adulti, precum si alte materiale ce, prin publicarea lor, incalca legile romanesti si internationale. CLIENTUL este de acord ca in cazul suspendarii furnizarii serviciilor de catre EVERHOST, in baza acestui articol, sa renunte la orice pretentie de orice natura.
6.5 Folosirea de catre CLIENT, a resurselor puse la dispozitie de catre EVERHOST, in scopuri pe care EVERHOST le considera daunatoare, ilegale sau abuzive duce la suspendarea imediata a contului CLIENTULUI, iar CLIENTUL renunta la orice pretentie de orice natura.
7. Acces
7.1 EVERHOST isi rezerva dreptul de a bloca accesul CLIENTULUI la contul EVERHOST sau orice alta resursa pusa la dispozitie de catre EVERHOST, in cazul in care CLIENTUL nu respecta, partial sau total, clauzele contractului de fata.
7.2 Reactivarea accesului catre resurse, se va realiza dupa ce CLIENTUL incepe respectarea prezentului contract. Reactivarea se va realiza intr-un interval comunicat ulterior de catre EVERHOST.
7.3 EVERHOST isi rezerva dreptul de a suspenda sau limita accesul CLIENTULUI la contul EVERHOST, daca CLIENTUL depaseste parametrii aferenti contului (trafic, spatiu hdd, etc). Anularea suspendarii sau limitarii este realizata numai dupa ce CLIENTUL accepta plata resurselor alocate suplimentar.
7.4 EVERHOST isi rezerva dreptul de limitare a resurselor alocate catre CLIENT, in caz de abuz sau consum mare de banda internet pe o perioada indelungata.
7.5 EVERHOST nu poate fi acuzat pentru orice paguba rezultata in urma suspendarii, anularii sau limitarii mentionate in cadrul acestui articol. Suspendarea, anularea sau limitarea accesului, nu scuteste CLIENTUL de plata facturilor emise de catre EVERHOST.
8. Administrare
8.1 EVERHOST este autorizat sa inchida (temporar) sistemele ce deservesc furnizarea de servicii catre CLIENT, sau sa limiteze accesul la acestea, fara o notificare in prealabil a CLIENTULUI, pentru interventii tehnice cu prioritate ridicata, sau urgente. Aceste intreruperi ale serviciului, nu aduc dupa sine obligativitate de plata a unor despaguburi de catre EVERHOST, catre CLIENT.
8.2 EVERHOST este autorizat sa introduca schimbari in procedurile de autentificare ale CLIENTILOR, schimbari ale structurii conturilor, schimbari ale resurselor puse la dispozitie CLIENTULUI, sau schimbari ale datelor de contact EVERHOST, fara a obliga EVERHOST sa plateasca despagubiri CLIENTULUI. In cazul punerii in aplicare a unor schimbari, EVERHOST va anunta CLIENTUL in cel mai scurt timp posibil.
8.3 EVERHOST asigura o disponibilitate optima a sistemelor si retelei EVERHOST, ce fac posibila functionarea serviciilor contractate de catre CLIENT. EVERHOST nu este responsabil pentru nedisponibilitatea serviciilor din motive neprevazute sau ce nu depind in mod direct de EVERHOST. Dintre toate motivele posibile mentionam urmatoarele: nedisponibilitatea conexiunii la Internet, nedisponibilitatea serviciilor furnizate catre EVERHOST de catre terte parti, intreruperi in furnizarea energiei electrice, sau orice alte defectiuni, pentru remedierea carora, EVERHOST nu este responsabil.
9. Responsabilitati
9.1 CLIENTUL va fi responsabil si va plati orice paguba adusa catre EVERHOST, prin nerespectarea prezentului contract.
9.2 CLIENTUL va fi responsabil si va suporta cheltuielile pentru orice paguba adusa catre EVERHOST, prin folosirea abuziva sau ilegala a serviciilor puse la dispozitie de catre EVERHOST. Evaluarea pagubelor se va face doar de catre EVERHOST si CLIENTUL este obligat la plata acestora.
9.3 EVERHOST nu este responsabil pentru securitatea datelor CLIENTULUI sau pentru integritatea datelor CLIENTULUI.
9.4 EVERHOST nu isi asuma responsabilitatea pentru datele CLIENTULUI, in cazul unor relocari ale serviciilor, mutari ale serverelor, modificari ale specificatiilor serviciilor, etc.
9.5 EVERHOST nu isi asuma responsabilitatea in cazul pagubelor aparute ca rezultat al indisponibilitatii site-urilor web ale CLIENTULUI, sistemului de e-mail, echipamentelor, sau oricarui alt sistem hardware sau software.
10. Durata contractului
10.1 Durata contractului este de 12 luni, daca nu s-a specificat altfel.
10.2 Rezilierea contractului se face prin notificarea acestui fapt catre EVERHOST, de catre CLIENT, cu 1 luna inainte de data rezilierii. Rezilierea contractului este posibila doar dupa expirarea termenului specificat in acest contract.
10.3 Notificarea de reziliere trebuie sa specifice clar intentia de a rezilia prezentul contract, si trebuie sa fie transmisa catre EVERHOST prin fax, posta, sau email.
11. Incetarea contractului
11.1 Daca CLIENTUL nu se conformeaza cu o intelegere intre acesta si EVERHOST, sau cu prezentul contract, sau daca CLIENTUL prezinta indoieli privind posibilitatea de a respecta contractul sau intelegerile, EVERHOST este autorizat ca, fara o notificare prealabila sau interventie legala, sa suspende sau sa anuleze partial sau total, serviciile furnizate catre CLIENT. Aceasta actiune nu obliga EVERHOST la plata unor daune catre CLIENT.
11.2 EVERHOST este autorizat sa rezilieze prezentul contract in cazul in care CLIENTUL: furnizeaza date personale incorecte sau false; actioneaza intr-un mod ce contravine prezentului contract; a fost declarat in stare de faliment sau a initiat procedura de faliment; este in imposibilitate de plata.
11.3 EVERHOST isi rezerva dreptul de a rezilia prezentul contract fara a specifica un motiv, in cazul in care actiunile CLIENTULUI nu sunt tolerate de catre EVERHOST.
11.4 Rezilierea contractului de catre EVERHOST, potrivit articolelor 11.1 si/sau 11.2 nu scuteste CLIENTUL de la plata serviciilor pe perioada contractata.
11.5 Daca unul sau mai multe articole enumerate se dovedesc a fi nevalide in instanta, acest fapt nu va avea consecinta asupra restul articolelor.
12. Forta Majora
12.1 Forta majora se refera la toate cauzele externe ce nu au fost prevazute, si din care rezulta imposibilitatea EVERHOST de a-si respecta obligatiile fata de CLIENT. Acestea includ, dar nu sunt limitate la: functionarea defectuoasa a conexiunilor la Internet, defecte in infrastructura de telecomunicatii si a retelei electrice.
12.2 EVERHOST are dreptul de a invoca forta majora daca circumstantele ce impiedica respectarea contractului de catre EVERHOST, intervin dupa ce EVERHOST si-a luat angajamentul de respectare a obligatiilor.
12.3 In timpul perioadei de forta majora, toate obligatiile ce revin EVERHOST sunt suspendate. Daca perioada de forta majora, in care EVERHOST nu isi poate indeplini obligatiile, dureaza mai mult de doua (2) saptamani, atat CLIENTUL cat si EVERHOST are dreptul de a dizolva prezentul contract si/sau prezenta intelegere, fara interventia instantei sau fara aprobarea partilor. Prin realizarea dizolvarii contractului, se renunta la orice drept material sau despagubire, atat din partea CLIENTULUI cat si din partea EVERHOST.
13. Clauze finale
13.1 EVERHOST are dreptul de a schimba clauzele prezentului contract.
13.2 In cazul aparitiei de contradictii intre clauzele contractului, termenilor si anexelor, urmatoarea ordine se aplica: Contractul, Anexele, Termenii si conditiile.
13.3 Prezenta versiune de contract, anuleaza toate versiunile precedente.
14. Anexe
14.1 Anexa la prezentul document este considerata: Politica de utilizare.
Contact | Termeni si conditii | Politica de Utilizare
Copyright 2008 - 2015 Everhost.ro · Toate drepturile Rezervate